Ondernemers zetten zich in voor behoud Twents landschap-Pluim voor duurzaam beheer landschap

Deze zomer reikt de Landschapsdeal Noordoost Twente diverse pluimen uit aan ondernemers en particulieren voor duurzaam landschapsbeheer. Ondernemer Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal nam de eerste pluim van de Landschapsdeal Noordoost Twente in ontvangst.

“De Landschapsdeal zet zich in voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning,” vertelt wethouder Erik Volmerink van gemeente Tubbergen. “Het uitreiken van deze pluimen is een eerste stap om goed beheer te belonen en écht deel te laten uitmaken van bijvoorbeeld de agrarische of recreatieve bedrijfsvoering. We reiken pluimen uit voor beheer dat de biodiversiteit versterkt of bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen, zoals de klimaatopgave, de waterkwaliteit en natuurlijk de beleving van het landschap.”

De partners Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ondertekenden in september 2020 de samenwerkingsovereenkomst en zien dit als een belangrijke mijlpaal. “Het afgelopen half jaar is een voorzichtige start gemaakt met de landschapsdeal,” licht Eibert Jongsma toe. Hij is voorzitter van de stuurgroep Landschapsdeal Noordoost Twente. “Met behulp van diverse online sessies, zoals een bijeenkomst over het ontstaan van het landschap, verduurzaming van de landbouw en een training voor duurzaam landschapsbeheer hebben we ons gericht op agrarisch ondernemers, landgoedeigenaren en het algemeen publiek. Diverse geïnteresseerden hebben zich gemeld, omdat zij net als wij kansen zien om bij te dragen aan behoud en herstel van onze houtwallen, singels en andere landschapselementen. Het uiteindelijke doel is om lange termijn contracten te realiseren voor beheer van houtwallen, singels en andere landschapselementen. Maar dat vraagt om een iets langere adem.”

Meer vogels, vergroten biodiversiteit én grote meerwaarde voor recreant
Voor ondernemer Walter Brunninkhuis is de pluim een welverdiend compliment. Hij ontvangt wekelijks gasten die overnachten in één van zijn accommodaties. Samen met buurman Staatsbosbeheer heeft hij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Daar hoort het duurzaam beheren van houtwallen natuurlijk bij. “Mooie natuur is ook voor onze gasten belangrijk. Zij genieten enorm van dit unieke landschap.” Voorheen hadden zijn ouders een gemengd boerenbedrijf, maar reeds 30 jaar heeft hij een recreatief bedrijf en zorgt hij voor het beheer van een eigen natuurterrein. Een goede combinatie volgens Brunninkhuis en hij ziet echt effect van de investeringen van de afgelopen jaren. “Het aantal vogels is bijvoorbeeld toegenomen. Dat geldt ook voor de zeldzame soorten en soorten die zo goed als verdwenen waren. Zo voelt de grauwe klauwier zich thuis bij ons in het struikgewas van de houtwallen. Een soort die echt zeldzaam is. Verder zien we steeds vaker de geelgors en zwartkop. En doordat de varkens bij ons buiten wroeten, zijn ook de zwaluwen terug. Onze gasten, maar ook de wandelaars en fietsers genieten van deze gevarieerde omgeving met korenbloemen, orchideeën, poelen, beekjes en natuurlijk de houtwallen die het landschap uniek maken.”


Zagen hoort er bij
Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Als tussentijds geen onderhoud plaatsvindt, verdwijnt de kruid- en struiklaag en blijft een bomenrij over. Veel mensen schrikken nog van houtwallen die flink teruggesnoeid worden, maar volgens Brunninkhuis draagt het beheer van de landschapselementen bij aan het behoud van het landschap en het vergroten van de biodiversiteit. “Met advies en hulp van onder meer Chris van Benthem en studenten van het praktijkonderwijs hebben we een flinke slag kunnen maken. Doordat je weet wat je doet en hoe je moet zagen, kunnen houtwallen opnieuw uitlopen. Bovendien is de afwisseling in houtwallen van belang. Een oude houtwal met oude overstaanders trekt andere soorten aan dan bijvoorbeeld de lage pas onderhouden houtwallen. Die trekken weer andere vogels en veel amfibieën aan doordat de bomen in directe verbinding staan met de bodem. Verder hebben we veel krentachtigen en meidoorns geplant die zorgen voor een veilige leefomgeving en voldoende voedsel voor diverse kleine zoogdieren, vogels, kikkers, salamanders en insecten.”

 

Inzet ondernemers verdient een compliment
De Landschapsdeal reikt diverse pluimen uit in Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Sommige grondeigenaren hebben al contracten via Groenblauwe Diensten, maar met de Landschapsdeal Noordoost Twente, willen de gemeenten een nieuwe impuls geven aan het behoud en herstel van het landschap. “Samen dragen we bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland. En dat is echt nodig, aangezien we geen nieuwe contracten meer kunnen afsluiten via de bestaande regelingen. Dit terwijl ons landschap steeds belangrijker voor ons wordt. Ondernemers die zich nu al inzetten, verdienen dan ook dit compliment. We kunnen ons met dit unieke landschap onderscheiden van andere regio’s, maar duurzaam beheer is ook goed voor de natuur, het klimaat en de waterkwaliteit. Bovendien past de combinatie met landschapsbeheer goed binnen het Europese landbouwbeleid en de landelijke ontwikkelingen om langjarige contracten mogelijk te maken,” aldus Volmerink.

 

#StichtingBehoudTwentsLandschap #LTO #GebiedscollectiefNoordoostTwente #LandschapOverijssel #Vechtstromen #gemeente #Dinkelland #Losser #Oldenzaal #Tubbergen

 
 

Weer / Social media
Fotoreportage             Videoreportage

Nieuws

Tubbergen Algemeen
Sinterklaasfeest in Watermolen Frans
25-11-2022 21:52
Tubbergen Algemeen
Roedel wolven
25-11-2022 16:51
Tubbergen Algemeen
Opnieuw project Heracles Inside in gevangenis Almelo
25-11-2022 11:49

Meer lezen

Tubbergen Algemeen
Ontdek Hightech Almelo
23-11-2022 16:55
Tubbergen Algemeen
Het nieuwe Twente Magazine al gezien?
22-11-2022 19:54
Tubbergen Algemeen
Medailles voor Hertruiters
19-11-2022 11:43
Tubbergen Algemeen
Het weer in Twente: Koud weekend met kans op sneeuw
18-11-2022 13:28
Tubbergen Algemeen
Herfst  
17-11-2022 09:02
Tubbergen Algemeen
Filmhuis Oldenzaal de film ‘Pink Moon’
14-11-2022 16:04
Tubbergen Algemeen
Concert rond Allerzielen in de Stiftskerk
14-11-2022 15:55
Tubbergen Algemeen
Het nieuwe Twente Magazine al gezien?
09-11-2022 12:15
Tubbergen Algemeen
Film ‘The Insult (2017)’ in de Stiftsschool
07-11-2022 20:51
Tubbergen Sport
Nog één keer in De Grolsch Veste
04-11-2022 17:57

Sport

Tubbergen Sport
Nog één keer in De Grolsch Veste
04-11-2022 17:57
Tubbergen Sport
Doe mee aan de MTB Helletocht
29-10-2022 10:42
Tubbergen Sport
Kom naar de Supportersavond van Heracles Almelo
13-09-2022 19:03

Meer lezen

Tubbergen Sport
Koetsentocht van de Almelose Ruiterdagen
23-06-2022 19:51
Tubbergen Sport
Run Bike Run Deurningen - Zaterdag 25 Juni
18-06-2022 18:38
Tubbergen Sport
Welkom bij BoesCool55+
18-04-2022 13:29
Tubbergen Sport
Na de kopbal van Kieft in Stadstheater De Bond
14-04-2022 18:18
Tubbergen Sport
Schaatsen - Herinneringen van Henk Poelakker
04-04-2022 11:26
Tubbergen Sport
Rudie Kemna Classic veldtoertocht 2021
12-11-2021 12:51

Agenda

Tubbergen UitAgenda
Schuimend bier en bruisende blues in Almelo
13-10-2022 16:30
Tubbergen UitAgenda
Samen wandelen in de natuur en het groen in en om de stad
02-09-2022 18:28
Tubbergen UitAgenda
Theatervoorstelling  Van Katoen en Water in Almelo
30-07-2022 10:24
Tubbergen UitAgenda
Praiseband Evidence stopt maar treedt nog één keer op
09-07-2022 10:19
Tubbergen UitAgenda
Hellehondsdagen De Lutte
08-07-2022 15:31

Meer lezen

Tubbergen UitAgenda
Geniet in de natuur van drie korte familievoorstellingen
06-07-2022 18:06
Tubbergen UitAgenda
Ribs en Polkas bij de Eschländerkapel
23-06-2022 19:28
Tubbergen UitAgenda
Tubbergse Molenfietsdag
11-06-2022 12:12
Tubbergen UitAgenda
Vliegveld Twenthe: decor voor een lichtvoetige opera
31-05-2022 11:18
Tubbergen UitAgenda
Schaapscheerfeest bij De Höfte
30-05-2022 18:47
Tubbergen UitAgenda
Helligen Hendrik op het podium in de Mare
27-05-2022 12:21
Tubbergen UitAgenda
Dauwtrappen met ’t Semper
25-05-2022 19:30
Tubbergen UitAgenda
Wandeling ‘Bronnen en beken’
25-05-2022 15:34
Tubbergen UitAgenda
Ontdek de sound van Broken Brass!
13-05-2022 10:59
Tubbergen UitAgenda
‘West Side Story’  bij Filmhuis Oldenzaal
10-05-2022 11:32
Tubbergen UitAgenda
Kozakken vieren weer volop carnaval
08-04-2022 14:26
Tubbergen UitAgenda
Jacques Herb hoofdact Zatlappenfestival
02-04-2022 13:45

112

Tubbergen Video
Camera in beeld
31-03-2016 09:27
Tubbergen Video
Politie persberichten
21-01-2015 16:31
Tubbergen Video
Aangetroffen sieraden
12-01-2015 15:22

Meer lezen

Tubbergen Video
Anti-inbraakcampagne: wees alert in zomerperiode
23-06-2014 15:27
Tubbergen Video
Pas op voor Cybercrime
23-06-2014 15:24
Tubbergen Video
Inbraak in woning
16-06-2014 15:48
Tubbergen Video
Inbraak in de kerk Albergen
01-04-2014 10:50
Tubbergen Video
Fietser overleden na aanrijding
01-04-2014 10:48
Tubbergen Video
Nieuwe werkwijze advisering Paas- en vreugdevuren
26-03-2014 14:24
Tubbergen Video
Rijbewijs ingevorderd
24-03-2014 16:11
Tubbergen Video
Aanrijding materieel
24-03-2014 16:10
Tubbergen Video
Aanhouding voor oplichting
24-03-2014 16:09
Tubbergen Video
Eenzijdige aanrijding met letsel
24-03-2014 16:08
Tubbergen Video
Gecrashte inbrekers reden in op politieafzetting
23-01-2014 12:36
Tubbergen Video
Auto-inbrekers aangehouden
14-01-2014 09:48
Tubbergen Video
Verlichtingscontrole
14-01-2014 09:35

Economie

Tubbergen Bedrijf in Beeld
Woonfestival van Wagenmans op 5 & 6 november
04-11-2022 17:23
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Woonfestival van Wagenmans op 5 & 6 november
08-10-2022 09:30
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Morshuis interieurspecialist - Dat voelt als thuiskomen
27-09-2022 12:13

Meer lezen

Tubbergen Bedrijf in Beeld
Moestuinvrouwen
21-03-2022 10:52
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Bourgondische  Carnavals-Winterwandeling  in Weerselo
25-02-2022 14:37
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Gaming Festival; Bedrijven en studenten opgelet!
15-09-2021 16:05
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Kitsch en Koekjes op de boerderij!
13-09-2021 22:14
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Onderzoek masturbatiegedrag in Nederland door Easytoys
26-08-2021 15:41
Tubbergen Bedrijf in Beeld
TransHeroes neemt Van der Wal Enschede over
02-06-2021 09:36
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Legends of Rock Tribute Festival
27-05-2021 10:31
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Decathlon zet vol in op lokale groene energie voor medewerkers
21-05-2021 20:49
Tubbergen Bedrijf in Beeld
Decathlon zet vol in op lokale groene energie voor medewerkers
21-05-2021 18:11
Tubbergen Bedrijf in Beeld
IJsselgroep opent nieuwe jeugdpraktijk in Enschede
20-05-2021 13:17

Toerisme

Tubbergen Toerist
VVV wandel- en fietstochten met lokale gids
09-07-2018 12:13
Tubbergen Toerist
Natuurwerkdag bij De Lemeler Esch Natuurcamping
21-08-2014 11:07
Tubbergen Toerist
Op Stap met de schaapherder op de Lemelerberg
13-08-2014 09:38
Tubbergen Toerist
Op stap op de Lemelerberg
08-08-2014 11:11
Tubbergen Toerist
Zomerse gezelligheid in centrum Denekamp
07-08-2014 11:40

Meer lezen

Tubbergen Toerist
Clown Japie komt…
05-08-2014 20:22
Tubbergen Toerist
Wandeling in en rond kasteel Eerde
17-07-2014 10:23
Tubbergen Toerist
Toeren door het Nationaal Landschap
14-07-2014 14:02
Tubbergen Toerist
Mysterieuze vleermuizen op Eerde
04-07-2014 14:59
Tubbergen Toerist
Gezellige streekmarkt op Havezathe Het Everloo
22-06-2014 19:32
Tubbergen Toerist
Europa om de hoek Kijkdagen
04-05-2014 17:43
Tubbergen Toerist
Nieuwe galerie Maureen Knobben geopend
16-04-2014 11:08
Tubbergen Toerist
Paaswandeling op Tweede Paasdag
09-04-2014 15:54
Tubbergen Toerist
Motorstop Denekamp van start
07-04-2014 15:29
Tubbergen Toerist
Voorinschrijving voor autorodeo Luttenberg
01-04-2014 11:47
Tubbergen Toerist
Derde Kinderkledingbeurs in De Lutte 
18-03-2014 11:13
Tubbergen Toerist
Goede start van 2014 voor Noabermarkt
13-01-2014 09:54
Tubbergen Toerist
Drie Koningen Wandeling op 12 januari
02-01-2014 15:18

Overig

Tubbergen Algemeen
Sinterklaasfeest in Watermolen Frans
25-11-2022 21:52
Tubbergen Algemeen
Roedel wolven
25-11-2022 16:51
Tubbergen Algemeen
Opnieuw project Heracles Inside in gevangenis Almelo
25-11-2022 11:49

Meer lezen

Tubbergen Algemeen
Ontdek Hightech Almelo
23-11-2022 16:55
Tubbergen Algemeen
Het nieuwe Twente Magazine al gezien?
22-11-2022 19:54
Tubbergen Algemeen
Medailles voor Hertruiters
19-11-2022 11:43
Tubbergen Algemeen
Het weer in Twente: Koud weekend met kans op sneeuw
18-11-2022 13:28
Tubbergen Algemeen
Herfst  
17-11-2022 09:02
Tubbergen Algemeen
Filmhuis Oldenzaal de film ‘Pink Moon’
14-11-2022 16:04
Tubbergen Algemeen
Concert rond Allerzielen in de Stiftskerk
14-11-2022 15:55
Tubbergen Algemeen
Het nieuwe Twente Magazine al gezien?
09-11-2022 12:15
Tubbergen Algemeen
Film ‘The Insult (2017)’ in de Stiftsschool
07-11-2022 20:51

Fotoreportage

Videoreportage

Twentejournaal
Oldenzaalsestraat 232
7557 GC Hengelo
Tel: 074-259 66 33
K.v.K. 06084173
Redactie
Advertenties
Bezorgklachten
Copyright