Open brief aan de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn over windenergie

HELLENDOORN - Als vertegenwoordigers van een aantal energiecoöperaties in de gemeente Hellendoorn maken we ons grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie


Conclusie
Dit scenario vinden wij ongewenst en wij pleiten nogmaals voor het nemen van regie (zoals inmiddels steeds meer gemeenten besloten hebben) en het aanwijzen van zoekgebieden, dus een keuze voor optie 1. Overigens kan het aanwijzen van zoekgebieden ook omgedraaid worden: het aanwijzen van gebieden waar we in ieder geval geen windturbines moeten komen.

Alleen op die manier kunnen we zorgen voor 100 % lokaal eigendom en het stellen van andere (reële) voorwaarden voor het plaatsen van windturbines in onze gemeente.

Wij zijn graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet, namens

Oonze Coöperatie U.A.
Bert Huizing Secretaris
Coöperatie Energiek Daarle U.A.
Mark Mevius Voorzitter
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A.
Wilma Paalman-Vloedgraven Voorzitter

 

 

====

De volledige brief luidt als volgt:

 

 

Open brief

Aan de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn
Aan de raadsfracties van de gemeente Hellendoorn
Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hellendoorn In kopie aan de lokale media

Datum: 11 mei 2023
Betreft: besluitvorming inzake windenergie (raadsvergadering 16 mei 2023)

 

 

Geachte bestuurders in de gemeente Hellendoorn,

Als vertegenwoordigers van een aantal energiecoo?peraties in de gemeente Hellendoorn maken we ons grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie en dan met name het al dan niet pakken van de regie door de gemeente op wind en het al dan niet aanwijzen van zoekgebieden.

-1-Afspraak = afspraak (maar er zijn meerdere afspraken gemaakt)

In principe zijn wij het eens met een uitgangspunt afspraak = afspraak. Echter; naar onze mening is het probleem hier nu juist dat er meerdere afspraken gemaakt zijn, die met elkaar conflicteren. Waarbij bovendien niet voor iedereen helder was welke afspraken wanneer door wie gemaakt waren enz. Hierover is in de afgelopen periode al het nodige gezegd.

Wat echter naar onze mening onderbelicht is gebleven is de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor de komende jaren.
Wij vinden het dan ook belangrijk om dat punt te belichten en dus om ook te kijken of afspraken in zijn algemeenheid (kunnen) worden nagekomen.

-2-Huidige afspraken worden niet gerealiseerd

Allereerst moeten we dan helaas constateren dat de gezamenlijke energiewerkgroepen hun deel van de afspraak, zoals de stand van zaken nu is, niet kunnen nakomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door onvoldoende voortgang in de ontwikkeling van de projecten, o.a. door trage of ontbrekende besluitvorming door de gemeente Hellendoorn en anderzijds door externe oorzaken als de capaciteit op het net.
Immers: de RES-opgave is 71 GWh, het bod is 107 GWh.
Huidige stand van zaken (zie presentatie 7 februari 2023 dia 6):
1. Gerealiseerd: 18 GWh (25/18 %)
2. Pijplijn: 15 GWh (21/14 %)
3. Nog in te vullen: 38 GWh/74 GWh, ofwel 54 % van de opgave en 70 % van het bod.
Zoals op dia 7 wordt geconstateerd loopt de uitvoering van projecten zon-op-land en zon-op-dak daarmee niet op schema voor het behalen van de RES-doelstelling in 2030.
Daarnaast wordt geconstateerd dat er onvoldoende netcapaciteit is om grootschalige zonprojecten op korte termijn aan te sluiten en dat zonne-energie 2-3 keer zoveel ruimte op het elektriciteitsnet vraagt.

-3- Advies helft van de werkgroepen/coo?peraties

Een 5-tal energiewerkgroepen/coo?peraties die deels lokaal opereren (Daarle, Daarlerveen) of gemeente breed opereren (Oonze Coo?peratie, Hellendoorn op Rozen en Noaber & Co) heeft geadviseerd om te kiezen voor e?n het nemen van regie e?n het aanwijzen van zoekgebieden (optie 1). Wij vinden het erg jammer dat een deel van de raadsfracties hier volledig aan voorbij gaat.
N.B.: In Daarlerveen heeft zowel Duurzaam Daarlerveen als de Energiewerkgroep Daarlerveen advies uitgebracht, maar die hebben we als 1 geteld..

-4- Vooruitzichten voor de komende jaren

Wat wij het allerbelangrijkste vinden voor de komende jaren is dat we als samenleving de regie houden voor het realiseren van de opwekking van duurzame energie in onze gemeente.
Daarvoor is 100 % lokaal eigendom voor ons een voorwaarde en het bepalen van waar wat komt.

Beide voorwaarden kunnen naar onze mening niet gerealiseerd worden als de gemeenteraad beslist om geen regie te nemen (of pas vanaf 2030) en geen zoekgebieden aan te wijzen. Naar onze mening is de gedachte dat de provincie nooit om de gemeente heen kan, dan ook een illusie.

We illustreren dit met een voorbeeld:
Stel de gemeenteraad beslist in meerderheid dat er pas beleid komt vanaf 2030 en dat er geen zoekgebieden komen. En vervolgens komt er een projectontwikkelaar die op basis van de provinciale kaders een aantal windturbines in Daarlerveen, Daarle of Haarle wil realiseren (meest voor de hand liggende gebieden momenteel). Dan zal het volgende zich gaan ontwikkelen.

-1-De projectontwikkelaar dient eind dit jaar een verzoek in bij de Provincie Overijssel als bevoegd

gezag en geeft daarbij aan dat de bevolking voor 50 % mag mee participeren.

-2-De provincie Overijssel beoordeelt het verzoek op basis van de provinciale kaders en als het

hieraan voldoet wordt het verzoek in behandeling genomen.

-3-Provincie Overijssel bekijkt wat het beleid in de gemeente Hellendoorn is (zoals de meerderheid

van de raad nu voorstelt is dat er niet voor een aanvraag die tot 2030 wordt gedaan) en of er zoekgebieden zijn (ook die zijn er niet) en handelt vervolgens het verzoek volgens de normale procedures af en houdt daarbij rekening met de recente uitspraken van de Raad van State.

-4-Tegen het besluit van de provincie Overijssel kan bezwaar en beroep aangetekend worden. Maar zoals de recente uitspraken van de Raad van State uitwijzen: als de provincie haar huiswerk goed doet, is er geen reden om te veronderstellen dat een beroep gehonoreerd zal worden.

-5-Resultaat: er komen windturbines in de gemeente Hellendoorn die niet in eigendom zijn bij de samenleving en we hebben er in de praktijk totaal geen invloed op.
Maar om het cynisch te zeggen: de gemeenteraad is de in 2021 gemaakte afspraak met de energiewerkgroepen wel nagekomen.

Conclusie

Dit scenario vinden wij ongewenst en wij pleiten nogmaals voor het nemen van regie (zoals inmiddels steeds meer gemeenten besloten hebben) en het aanwijzen van zoekgebieden, dus een keuze voor optie 1. Overigens kan het aanwijzen van zoekgebieden ook omgedraaid worden: het aanwijzen van gebieden waar we in ieder geval geen windturbines moeten komen.

Alleen op die manier kunnen we zorgen voor 100 % lokaal eigendom en het stellen van andere (ree?le) voorwaarden voor het plaatsen van windturbines in onze gemeente.

Wij zijn graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet, namens Oonze Coo?peratie U.A.

Bert Huizing Secretaris

Coo?peratie Energiek Daarle U.A.

Mark Mevius Voorzitter

Coo?peratie Hellendoorn op Rozen U.A.

Wilma Paalman-Vloedgraven Voorzitter

 

====

 

#windenergie #openbrief #energie #energiecooperatie #ontwikkelingen #zorgen #doelstellingen #duurzameenergie #gemeentehellendoorn #provincieoverijssel #hellendoorn #twente

 

 
 

Weer / Social media
Fotoreportage             Videoreportage

Nieuws

Hellendoorn Algemeen
Kom ook naar Social Friday op 29 september!
28-09-2023 11:14
Hellendoorn Algemeen
Politieke poppenkast Hellendoorn
27-09-2023 13:52
Hellendoorn Algemeen
De Heliand in de Leerkamer / Geloven in glas
26-09-2023 14:44
Hellendoorn Algemeen
MCNH Bladerrit
22-09-2023 21:08
Hellendoorn Algemeen
Het nieuwe Hellendoorn Magazine al gezien?
22-09-2023 20:53

Meer lezen

Hellendoorn Algemeen
Het weer in Twente: Stevige buien
22-09-2023 18:06
Hellendoorn Sport
Prijzen voor Jip en Bibi van ponyclub de Hertruiters!
20-09-2023 21:28
Hellendoorn Algemeen
Sagenfestival in Theater Turf  Westerhaar
15-09-2023 21:07
Hellendoorn Algemeen
Dialectcafe met Martin ter Denge
15-09-2023 14:05
Hellendoorn Algemeen
Dauwpop bekroond tot Beste Festival van Nederland 2023
15-09-2023 10:26
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Groninger Marktendag 3 oktober, de grootste markt van Noord Nederland
14-09-2023 14:25
Hellendoorn Algemeen
Het nieuwe Hellendoorn Magazine al gezien?
12-09-2023 22:37
Hellendoorn Algemeen
Beleef Open Monumentendag in Oldenzaal op de fiets
08-09-2023 22:46
Hellendoorn Algemeen
Bruisend Nijverdal is beleving & emotie
08-09-2023 22:08
Hellendoorn Algemeen
Het weer in Twente: Zonnig en erg warm
08-09-2023 13:45
Hellendoorn Algemeen
Mobieltjes verboden in de klas
08-09-2023 12:04
Hellendoorn Algemeen
Kampioensteam bij afscheidswedstrijd Wout Brama
02-09-2023 22:17

Sport

Hellendoorn Sport
Prijzen voor Jip en Bibi van ponyclub de Hertruiters!
20-09-2023 21:28
Hellendoorn Sport
Drie Kringkampioenen van de Hertruiters in Diepenheim
23-06-2023 11:39
Hellendoorn Sport
Sallandse Heuveltocht bij Wandelsport Haarle
09-06-2023 22:49

Meer lezen

Hellendoorn Sport
Hertruiters vallen in de prijzen
21-04-2023 11:27
Hellendoorn Sport
Bestel nu je halve seizoenkaart
17-02-2023 12:24
Hellendoorn Sport
De Zweef huldigt 39 jubilarissen
18-01-2023 10:28
Hellendoorn Sport
4-Daagse wandeltraining in en om Hellendoorn
23-12-2022 21:20
Hellendoorn Sport
Tweede plek voor Sophie ter Haar in de DeltaCup
17-12-2022 15:17
Hellendoorn Sport
Nijverdalsebergcross als try-out voor NK Crosslopen
08-12-2022 08:30
Hellendoorn Sport
Jumping Indoor Luttenberg
08-11-2022 14:10
Hellendoorn Sport
Halloween bij De Zweef
05-11-2022 12:02
Hellendoorn Sport
Nog één keer in De Grolsch Veste
04-11-2022 17:57
Hellendoorn Sport
Doe mee aan de MTB Helletocht
29-10-2022 10:42
Hellendoorn Sport
Nieuw parcours voor CityRun Nijverdal
16-09-2022 18:40
Hellendoorn Sport
Kom naar de Supportersavond van Heracles Almelo
13-09-2022 19:03

Agenda

Hellendoorn UitAgenda
Schuimend bier en bruisende blues in Almelo
13-10-2022 16:30
Hellendoorn UitAgenda
Tribute Tour - MONSTERS of ROCK bij Lucky in Rijssen
16-09-2022 18:25
Hellendoorn UitAgenda
Geniet nu nog van het Dassen-kijk-seizoen!
15-09-2022 11:34
Hellendoorn UitAgenda
Theatervoorstelling  Van Katoen en Water in Almelo
30-07-2022 10:24
Hellendoorn UitAgenda
Wandeling met de boswachter over de Sprengenberg
22-07-2022 11:33

Meer lezen

Hellendoorn UitAgenda
Houtdorp Haarle
18-07-2022 20:43
Hellendoorn UitAgenda
Jubileumfeest 1035 jaar Marle
17-07-2022 20:30
Hellendoorn UitAgenda
Praiseband Evidence stopt maar treedt nog één keer op
09-07-2022 10:19
Hellendoorn UitAgenda
Bossafari
08-07-2022 15:43
Hellendoorn UitAgenda
Straatkorenfestival ‘Het Musicale Landleven’ Luttenberg
24-06-2022 11:53
Hellendoorn UitAgenda
Ribs en Polkas bij de Eschländerkapel
23-06-2022 19:28
Hellendoorn UitAgenda
“2 Shot Swing” bij Café De Budde in Nijverdal
18-06-2022 18:31
Hellendoorn UitAgenda
KSW sprookjesconcert
18-06-2022 18:25
Hellendoorn UitAgenda
Nachtzwaluwen spotten op de Sallandse Heuvelrug
18-06-2022 14:03
Hellendoorn UitAgenda
Wandelsport Haarle organiseert de Sallandse Heuveltocht
10-06-2022 12:37
Hellendoorn UitAgenda
Musical over Max Havelaar in ZINiN Theater
08-06-2022 20:41

112

Hellendoorn Video
Winterlandschap Rondweg Hellendoorn vanaf Cool Nature
19-01-2021 13:52
Hellendoorn Video
Winterlandschap Herberg  de Pas  Haarle
19-01-2021 13:51
Hellendoorn Video
Winterlandschap Uitzichtpunt Toeristenweg Nijverdal
19-01-2021 13:50
Hellendoorn Video
Sfeerimpressie van 2e Pinksterdag in Nijverdal
03-06-2020 16:25

Meer lezen

Hellendoorn Video
Camera in beeld
31-03-2016 09:27
Hellendoorn Video
Twentse erven in beeld
12-02-2016 12:12
Hellendoorn Video
Veilig op vakantie
08-06-2015 14:08
Hellendoorn Video
Aangetroffen sieraden
12-01-2015 15:22
Hellendoorn Video
Geen huis collecte van Voedselbank Hellendoorn
04-07-2014 15:43
Hellendoorn Video
Sluiting twee panden vanwege drugs
19-06-2014 15:07
Hellendoorn Video
Grote brand in voormalig zwembad Enschede
15-05-2014 10:56
Hellendoorn Video
Nieuwe werkwijze advisering Paas- en vreugdevuren
26-03-2014 14:24
Hellendoorn Video
Onderwerpen Onder de Loep donderdag 7 november 2013
05-11-2013 12:03
Hellendoorn Video
Hennepkwekerij in woning
24-10-2013 14:46
Hellendoorn Video
Rookmelder voorkomt erger
23-10-2013 15:33

Economie

Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Groninger Marktendag 3 oktober, de grootste markt van Noord Nederland
14-09-2023 14:25
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Meer dan helft clubhuizen sportverenigingen fors onderverzekerd
28-06-2023 15:28
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Het weer in Twente: Zonovergoten weekend
02-06-2023 20:33
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Dorcas modeshow groot succes
19-05-2023 17:05

Meer lezen

Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Taxatiedag Dorcas Nijverdal
07-04-2023 18:34
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Patent voor innovatieve kartonnen, eikenprocessierupsval van B-Team
24-03-2023 21:26
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Taxatiedag Dorcas Nijverdal
24-03-2023 11:26
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Henk Pen opent op 4 maart een uniek Tech Experience Centre
15-02-2023 15:23
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
TinQ geeft zondag gratis tanken weg in Enter!
07-02-2023 15:54
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Koop bij de Dorcas Kringloopwinkel in Nijverdal
27-01-2023 15:35
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Woonfestival van Wagenmans op 5 & 6 november
04-11-2022 17:23
Hellendoorn Bedrijf in Beeld
Woonfestival van Wagenmans op 5 & 6 november
08-10-2022 09:30

Toerisme

Hellendoorn Toerist
KUDDE Natuurtheatervoorstelling
14-06-2019 11:26
Hellendoorn Toerist
Bezoek de Lonneker Molen
31-07-2017 11:24
Hellendoorn Toerist
Rondleidingen op de boerderij
22-06-2015 14:01

Meer lezen

Hellendoorn Toerist
Twentekanaal
05-03-2015 09:12
Hellendoorn Toerist
Nieuwe theater- en concertseizoen is van start
02-09-2014 14:11
Hellendoorn Toerist
Avondwandeling ‘Over de Lonnekerberg’
13-08-2014 13:33
Hellendoorn Toerist
Kindermiddag ‘Waterbeestjes’ op Hof Espelo
08-08-2014 11:45
Hellendoorn Toerist
Themamiddag ‘Vlinders & insecten’ op Hof Espelo
08-08-2014 11:41
Hellendoorn Toerist
Vlaskunst en vlasoogst
06-08-2014 15:54
Hellendoorn Toerist
Foto’s van vlas
20-07-2014 15:31
Hellendoorn Toerist
Pop_Up begraafplaats primeur in Enschede
20-07-2014 12:10
Hellendoorn Toerist
Feestelijke oogstdag op Hof Espelo
17-07-2014 11:12
Hellendoorn Toerist
Open dag Tuinen Glanerbrug
05-06-2014 16:28
Hellendoorn Toerist
Schaapscheerdag bij de Wesseler
14-05-2014 09:38
Hellendoorn Toerist
Plantenbeurs Groei & Bloei
28-04-2014 11:18
Hellendoorn Toerist
Palmpaasstok maken bij De Wesseler
02-04-2014 11:06

Overig

Hellendoorn Algemeen
Kom ook naar Social Friday op 29 september!
28-09-2023 11:14
Hellendoorn Algemeen
Politieke poppenkast Hellendoorn
27-09-2023 13:52
Hellendoorn Algemeen
De Heliand in de Leerkamer / Geloven in glas
26-09-2023 14:44
Hellendoorn Algemeen
MCNH Bladerrit
22-09-2023 21:08
Hellendoorn Algemeen
Het nieuwe Hellendoorn Magazine al gezien?
22-09-2023 20:53

Meer lezen

Hellendoorn Algemeen
Het weer in Twente: Stevige buien
22-09-2023 18:06
Hellendoorn Algemeen
Sagenfestival in Theater Turf  Westerhaar
15-09-2023 21:07
Hellendoorn Algemeen
Dialectcafe met Martin ter Denge
15-09-2023 14:05
Hellendoorn Algemeen
Dauwpop bekroond tot Beste Festival van Nederland 2023
15-09-2023 10:26
Hellendoorn Algemeen
Het nieuwe Hellendoorn Magazine al gezien?
12-09-2023 22:37
Hellendoorn Algemeen
Beleef Open Monumentendag in Oldenzaal op de fiets
08-09-2023 22:46
Hellendoorn Algemeen
Bruisend Nijverdal is beleving & emotie
08-09-2023 22:08
Hellendoorn Algemeen
Het weer in Twente: Zonnig en erg warm
08-09-2023 13:45
Hellendoorn Algemeen
Mobieltjes verboden in de klas
08-09-2023 12:04
Hellendoorn Algemeen
Kampioensteam bij afscheidswedstrijd Wout Brama
02-09-2023 22:17
Hellendoorn Algemeen
Soundgardens: Muziek in 10 Enterse tuinen
28-08-2023 11:05
Hellendoorn Algemeen
Windmolens gaan onze snelwegen opfleuren
28-08-2023 11:01

Fotoreportage

Videoreportage

Twentejournaal
Oldenzaalsestraat 232
7557 GC Hengelo
Tel: 074-259 66 33
K.v.K. 06084173
Redactie
Advertenties
Bezorgklachten
Copyright