Trots op het dorp

TWENTE - Kijk aan…! De universiteit van Wageningen heeft een onderzoek ingesteld naar de leefbaarheid van dorpskernen en de wijze waarop dit onderwerp zich laat begrijpen.


Daaruit zijn opmerkelijke conclusies naar voren gekomen. Lees maar eens mee:
• Objectiverend onderzoek overheerst. Emoties van inwoners worden niet rechtstreeks onderzocht, waardoor er een beeld ontstaat dat niet strookt met regionaal onbehagen.
• De samenhang tussen voorzieningen en de leefbaarheid wordt onvoldoende begrepen.
• Over voorzieningen worden besluiten fragmentarisch en vaak buiten de politieke arena genomen, zonder een bepaald waardepatroon. Wat telt, zijn louter efficiëntie en professionaliteit.
• Veelal wordt bij opheffing geen rekening gehouden met wat dat betekent voor andere voorzieningen.
• Door onvoorziene keteneffecten is verlies aan leefbaarheid een zelfversterkend proces gebleken.
Een keteneffect kan bijvoorbeeld ontstaan als er een buslijn wordt opgeheven. De school trekt dan minder leerlingen. Starters met kinderen die zich willen vestigen, kiezen liever voor een dorp waar wel een lijnbus rijdt. Senioren voelen zich opgesloten. Het wordt stiller op het dorp waardoor ook andere voorzieningen in de knel raken en de leefbaarheid verder achteruit loopt.

Waar tot dusver leefbaarheid wordt beschouwd als een rekbaar begrip dat zich niet per definitie laat koppelen aan tastbare voorwaarden, spreekt dit onderzoek dus andere taal. Er wordt een rechtstreekse relatie gelegd met de aanwezigheid van voorzieningen.


Frappant in het onderzoek is voorts het belang dat wordt gehecht aan de symbolische waarde van voorzieningen. Bewoners ontlenen status aan de aanwezigheid van een dorpshuis, huisarts of een supermarkt. Het geeft een gevoel van trots en kracht als die zijn gebleven. Zo bezien vormt de nabijheid van voorzieningen de noodzakelijke basis voor een zelfredzame samenleving die vertrouwen heeft in het collectief, van waaruit gebouwd kan worden aan een brede welvaart.

Het onderzoek is ingesteld in opdracht van de Tweede Kamer.
Leefbaarheid op het platteland: uiteenlopen van idylles en werkelijkheden
Zie ook www.ovkk.nl

Zie  www.twente-magazine.nl ook via www.issuu.comtwentejournaaldocs

 

www.tubbergenjournaal.nl

www.autobouwman.nl

#platteland #krachtigekernen #universiteitwageningen #onderzoek #leefbaarheid #voorzieningen #samenhang #ov #bus #school #onderwijs #senioren #dorp #huisarts #supermarkt #autobouwman #overijssel #twente
 

 
 

Weer / Social media
Fotoreportage             Videoreportage

Nieuws

Hengelo Algemeen
Slaap mee en help dakloze mensen de winter door
29-11-2023 17:07
Hengelo Algemeen
Internationale landschappen in Rijksmuseum Twenthe
28-11-2023 12:20
Hengelo Algemeen
In gesprek over de toekomst van het platteland
25-11-2023 12:21

Meer lezen

Hengelo Algemeen
Afscheidsconcert Cotton Town Jazzband
17-11-2023 20:23
Hengelo Algemeen
Het weer in Twente: Kletsnatte Sinterklaasintocht
17-11-2023 19:53
Hengelo Algemeen
BokelBal bij BokelBulkes
10-11-2023 20:41
Hengelo Algemeen
Het nieuwe Twente Magazine al gezien?
08-11-2023 10:30
Hengelo Algemeen
Het weer in Twente: Wisselvallig, soms onstuimig
03-11-2023 15:14
Hengelo Algemeen
Jeffrey Hoogland Wereldrecord
01-11-2023 11:45
Hengelo Algemeen
Open dag Twentse Modelspoorweg Club
28-10-2023 09:43
Hengelo Algemeen
Boerenmarkt Losser in het teken van Halloween
28-10-2023 09:23

Sport

Meer lezen

Agenda

Meer lezen

112

Meer lezen

Economie

Meer lezen

Toerisme

Meer lezen

Overig

Meer lezen

Fotoreportage

Videoreportage

Twentejournaal
Oldenzaalsestraat 232
7557 GC Hengelo
Tel: 074-259 66 33
K.v.K. 06084173
Redactie
Advertenties
Bezorgklachten
Copyright